• Akupunktur
    Akupunktur

    Akupunktur, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan,oldukça etkili, bilimsel bir tedavi yöntemidir. Çin'de yaklaşık 5.000 yıl önce Uygur Türkleri tarafından bulunmuştur.

  • Akupunktur Noktası
    Akupunktur Noktası

    İğne ile akupunktur tedavisinde etkili olan en önemli unsur, iğnenin kendisi değil yeri ve özelliği belli olan, 3 boyutlu (eni, boyu ve derinliği olan), vücut yüzeyindeki girişi nokta olan bölgelerdir.

Akupunktur ile Sinüzit Tedavisi

sinuzitParanasal sinüslerin mukozal iltihaplanmasıdır.Akut sinüzit hızlı başlangıçlı bakteriyel enfeksiyondur. Dört haftadan kısa sürer.Daha çok maksiller sinüsleri etkiler.
Kronik sinüzit ise sekiz haftadan fazla sürer

Akut sinüzit: Sinüs drenajının yapıldığı deliklerin tıkanması oksijen azlığına, mukozal ödeme ve serum sızmasına neden olur.Bunlar da bakterilerin artmasına,silier hareketlerin azalmasına,lökosit fonksiyonlarında değişiklikle sonuçlanır.Bu aşamada uygun ve yeterli antibiyotik tedavisi görülmezse olay kronikleşir.Mukozal kalınlaşma, polipler, eozinofil infiltrasyonu görülür.Allerjik rinit ve astımda olduğu gibi, Th2 lenfositler ve onun saldığı sitokinler etkin rol oynarlar.

Akut bakteryel enfeksiyonların viral olanlardan en önemli farkı belirtilerin yedi ila on günden uzun sürmesidir.Çocuklarda öksürük, nasal akıntı,erişkinlerde renksiz burun akıntısı,yüzde tek taraflı ağrı,burunda dolgunluk hissi bulunur.Buruna aletle bakıldığında iltihablı akıntı, şişmiş kırmızı mukoza görülür.

Kronik sinüzit: Nasal dolgunluk,kalın postnasal akıntı,öksürük görülür.Erişkin hastalar yüzde dolgunluk ve baş ağrısından yakınırlar.Östaki borusunun tıkanması kulak zarının kırmızı görülmesine ve uğultulu duyuşa neden olur. Şişlik, kırmızılık, mükopürülan akıntı (burunun tabanında ve orta açıklıkda) görülür.Fleksibl fiberoptik rinoskopi rutin fiziksel muayenede kullanılır.Kronik sinüzite neden olan anatomik bozuklukların saptanmasında yararlıdır.Nasal sitoloji allerjik rinitin ayırıcı tanısında önemlidir.Periferik kan sayımı,sedimantasyon hızı enfeksiyonun varlığını veya etkenin bulunmasını sağlamayabilir.

Radiografi: Düz film etmoid ve sfenoid sinüslerin değerlendirilmesinde duyarlı değildir.Waters projeksiyonu ergenlerde kronik maksiller sinüzitin tanısının konmasında önemlidir.

Bilgisayarlı tomografi:Tüm sinüslerin detaylı görünümünü verir

Manteyik rezonans göruntüleme:Sinüs tümörlerinin,mantar enfeksiyonlarının görüntülenmesinde önemlidir.Rutinde kullanılmaz

Akut sinüzit etkenleri: Streptokokkus pnömonia,hemofilus influenza,

Kronik sinüzit etkenleri: Çocuklarda akuttakilere ilaveten bakteroides ve stafilokoklar,

erişkilerde stafilokokkus epidermidis ürer.

Mantarlar da hergeçen gün artan sayıda vakada sinüzit etkenidir.

 Akut ve kronik sinüzitte akupunktur; mukoza ödemini süratle gidererek hastanın şikayetlerini azaltır ve ilaç tedavisine cevabın kolaylaşmasını sağlar